+902125290186 sembol@semboltibbi.com

 

Ürün Tan?m?

Cilt dostu Brava® Elastik Bant adaptör kenarlar?n?n kalkmas?n? önleyerek adaptörün yerinde güvenli ?ekilde kalmas?n? sa?lamak üzere tasarlanm??t?r. Elastik oldu?u için vücut ?eklinize uyum gösterir ve serbestçe hareket edebilmenizi sa?lar. Bu da, ürününüzü daha fazla güvenle ve daha uzun süre kullanabilece?iniz anlam?na gelir.

Adaptörün kenarlar? üzerine yerle?tirilir ve ihtiyac?n?za göre bir veya iki parçada kullanabilirsiniz.

Adaptörün yerinde kalmas?n? sa?lar ve elastik oldu?u için vücut hareketlerinize uyum gösterir.


 

Ürün Çeşidi

Ürün Kodu Açıklama Kutu İçeriği Ölçü Renk
  120700 Brava Elastik Bant 1 Adet --- Opak

Beraberinde Kullanabileceğiniz Ürünler