Stoma nedir?

Stoma hakkında bilmeniz gerekenler

Stoma nedir?

Stoma, hastalığın ortadan kaldırılması ve semptomların giderilmesi amacıyla yapılan bir ameliyatın sonucudur. Bağırsaklardan feçesin veya idrar yolundan idrarın geçmesini sağlamak için oluşturulan yapay bir açıklıktır.

Stoma bağırsağın sonlandığı bir noktada oluşturulur ve stomayı (açıklığı) oluşturmak üzere karın boşluğunuzun yüzeyine getirilirek ağızlaştırılır. 

Sindirim sistemi ve üriner sistemle ilgili üç tür stoma vardır, bunlar şu şekildedir: Kolostomi, İleostomi ve Ürostomi.

Üç farklı stoma türü

 

Kolostomi

Kolostomi gerçekleştirildiğinde, kalın bağırsağınızın bir bölümü (kolon olarak adlandırılır), stomayı oluşturmak üzere karın boşluğunuza ağızlaştırılır. Stoma dışkının atılmasını sağlar. Kolostomi genellikle karın boşluğunun sol tarafında oluşturulur. Bağırsağın bu bölümündeki dışkı tipik olarak katıdır. Stomaya sahip olmak, dışkı çıkışı kontrolünün kaybedilmesi anlamına gelir ve bu nedenle, dışkının toplanması için bir stoma torbası gerekir 

İki tür farklı kolostomi ameliyatı vardır: Uç kolostomi ve halka kolostomi.  

 

İleostomi

İleostomi gerçekleştirildiğinde, ince bağırsağınızın bir bölümü (ileum olarak adlandırılır), stomayı oluşturmak üzere karın boşluğunuza ağızlaştırılır. Stoma dışkının atılmasını sağlar. İleostomi genellikle karın boşluğunun sağ tarafında oluşturulur. Bağırsağın bu bölümündeki dışkı tipik olarak yumuşak ve suludur. Stomaya sahip olmak, dışkı çıkışı kontrolünün kaybedilmesi anlamına gelir ve bu nedenle, dışkının toplanması için bir stoma torbası gerekir 

İki farklı tür ileostomi ameliyatı vardır: Uç ileostomi ve halka ileostomi.  

 

Ürostomi

Mesanede veya üriner sistemde sorun ya da hastalık olması nedeniyle normal idrar çıkışı gerçekleşemiyorsa, mesane fonksiyonunun yerini alacak şekilde idrarı yönlendirilecek bir yol oluşturulması gerekir. Buna ürostomi, ileal kanal veya Bricker mesane adı verilir.

Ürostomi gerçekleştirildiğinde bağırsağın izole bir bölümü karın boşluğunun sağ tarafına ağızlaştırılır ve idrar için bir çıkış noktası işlevi görür. Üreterler mesaneden ayrılır ve bağırsağın bu izole bölümüne bağlanır. Bağırsağın bu bölümü bir rezerv olarak görev göremeyecek kadar küçük olduğundan ve idrar çıkışını kontrol edecek bir kas veya kapak bulunmadığından, idrarın toplanması için bir ürostomi torbası gerekir.