Sonda Ürünleri Kontinans Bakımı Hakkında Sorulan Sorular

Sonda Nedir

Vücut içerisindeki boşluklardaki sıvıların dışarı tahliyelerinde kullanılan hortumsal yapıdaki esnek aletlerdir. Çok çeşitli yapıda olabilecekleri gibi çok farklı materyallerle de imal edilmiş olabilirler.

Katater Nedir.

Vücut boşuklarında kullanılan Sondalare verilen addır.

Hidrofilik Nedir

Kateter kullanımında tahrişi önleyip kullanımı kolaylaştırmak amacıyla kateterin su ile kayganlaşmasını sağlayan bir kaplamadır.

Hijyen Şartları Neden Önemlidir.


Vücut içi boşluklarına dışarıdan gönderilen apereylerin tatbikinde; gerek bu malzemelerin ve gerekse kullanıcıların elleri vasıtası ile zararlı mikroorganizmaların vücuda girişlerinin engellenmesi, kişinin hasta olmasının önlenmesi için gereklidir. 

Neden Primacath.

 • Yaşam standardını yükseltmek amacı ile tasarlanmış ve tıbbi grade ham maddeleri ile üretilmiştir.Gerek nelaton kateter ve gerekse hidrofilik kaplamanın üretimi safhalarında ftalat kullanılmadan formüle edilen biyoteknoloji ürünü bir üriner kateterdir. 
 • Kılıflı kateter yygulaması ile; kateterizasyon esnasında oluşabilecek enfeksiyon risklerini minumuma indirir. 
 • Kateter ucu travma riskini en aza indiren kesintisiz oval yapıdadır.
 • Kateterin boşalma delikleri her ölçü (size) için optimal deşarjlı temin edecek ölçülerde planlanmıştır. 
 • Tek kullanımlıktır.
 • İlave suya ihtiyaç yoktur.
 • 45 saniyede hazır olur.
 • Kateterizasyon süresince kayganlığını korur.
 • Yuvarlatılmış ucu sayesinde travmaları engeller.
 • Pratik ve hafiftir. 
 • Gün boyu limitsiz konfor sağlar.
 • Ftalat içermez. (Ftalat yada Ftalat esterleri, plastik olarak nitelendirilen ürünlerde yumuşaklığın ve esnekliğin arttırılması için kullanılırlar. Kanserojen olarak nitelendirilirler. Ftalat 'ın medikal ve bebek ürünlerde kullanımlarına 2009 yılında sınırlama getirilmiştir. )
 • Bükülmeyi ve travmayı önleyen uygun sertlik.

1 - Ellerinizi Yıkayınız
2 - Su soketini resimlerden birine uygun olarak patlatınız.
3 - Su soketini patlattıktan sonra sondanın kayganlığını sağlamak için suyu paket içerisinde 45 saniye çalkalayınız. 
4 - Konnektör tarafından tutarak paketi açınız.
5 - Paketi kullanarak kılıfın ucundaki mavi yüzüğü tutunuz. Sondayı paketten çıkarırken kılıfıda sonda ucuna doğru çekiniz. 
6 - onda üzerindeki kılıfı kullanarak kateteri el değmeden tatbik ediniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamında ürün olduğundan dolayı en fazla günde 6 (altı) adet olma koşulu ile iki aylık reçe halinde 360 adet olarak karşılamaktadır.